Meditation

SIMPLIFIED KUNDALINI YOGA SOCIETY

A non-profit organisation in Singapore to achieve peace and harmony in the society

HomeAbout SKYPhoto AlbumSKY CoursesCentresArticlesBooksVideosContact Usதமிழ்

 

அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷிபயிற்சிகள்இடங்கள்நூல்கள்தொடர்பு கொள்க

 

எளிய முறை குண்டலினி யோகம் எளிய முறை உடற்பயிற்சி காய கல்ப யோகம்

மன்றங்களில் முக்கியமாகப் போதிக்கும் பயிற்சிகள்

 1. எளியமுறை உடற்பயிற்சி

 2. தியானப்பயிற்சி

 3. காயகல்பப்பயிற்சி

 4. மூச்சுப்பயிற்சி

 5. அகத்தவப்பயிற்சி

 6. சீவகாந்தப்பயிற்சி

இப்பயிற்சிகளால் ஏற்படும் நன்மைகள்
 1. நோய் இன்றி வாழலாம்

 2. சினத்தை தவிர்க்கும்

 3. மன் உளைச்சலை நீக்கும்

 4. கவலையை ஒழிக்கும்

 5. தீய பண்புகளை நீக்கி, ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்தும்

 6. இறை உணர்வை ஏற்படுத்தும்

 7. மனம் அமைதி பெறும், மகிழ்ச்சி ஏற்படும்

 8. அதிக ஞாபக சக்தி ஏற்படும்

 9. மாணவ/மாணவியர்கள் கல்வியில் சிறப்படைவர்

இப்பயிற்சியை 14 வயதிற்கு மேல் ஆண் / பெண் இருபாலரும் கற்கலாம்.

 

இந்த அரிய கலையை அனைவரும் பயின்று நலமுடனும், வளமுடனும், மகிழ்வுடனும் வாழ உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

May The Whole World Enjoy Peace, Happiness & Prosperity

Best viewed with Microsoft IE 5.0 and above at 800 x 600 screen resolution
Copyright © 2007 Simplified Kundalini Yoga Society
All rights reserved